Επανεμφανίστηκε η ιλαρά στην Ελλάδα – Έξαρση στην Ευρώπη
Η ιλαρά σύμφωνα με τον ΠΟΥ δεν έχει εξαλειφθεί σε ΗΒ, Ελλάδα, Τσεχία και Αλβανία.
Κλείσιμο