Οι αλλαγές στα ηλεκτρικά πατίνια: Ταχύτητα, κράνη και ηλικία οδηγού
Σειρά ρυθμίσεων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών προτείνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να υπάρξουν κάποιοι βασικοί κανόνες που θα σχετίζονται με τα μέτρα ασφαλείας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους.
Κλείσιμο