Ψινάκης για το Μάτι: Ο δήμος ήταν σε απόλυτη ετοιμότητα
 «Πιστεύω πως κατέδειξα ότι ως δήμαρχος Μαραθώνα επιτέλεσα το καθήκον μου», υποστηρίζει ο κ. Ψινάκης στο υπόμνημα που κατέθεσε.
Κλείσιμο