Ξεκίνησε η καταγραφή ζημιών σε Βίλια, Ερυθρές και Οινόη
Οι πληγείσες επιχειρήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής-Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης.