Στις 27 Ιουλίου η καταβολή του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης
Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 293.195 και το ποσό που θα τους καταβληθεί είναι 65.664.302,27 ευρώ.
Κλείσιμο