Η συνταγματική αναθεώρηση στο επίκεντρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Η συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ διήρκεσε περίπου πέντε ώρες.
Κλείσιμο