Το επιτελικό κράτος, το ρίσκο του Κυριάκου κι ένα διαφορετικό μοντέλο εξουσίας
Ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να είναι στο κέντρο του κυβερνητικού έργου. Όμως, υπάρχει ο κίνδυνος να αναλάβει όχι μόνο όλο το σχεδιασμό αλλά και όλη την ευθύνη.
Κλείσιμο