Νοσοφοβία, κρίσεις πανικού και κλειστοφοβία προκαλεί ο κορωνοϊός σύμφωνα με τον ΙΣΑ
Τα θέματα που ανέφεραν οι πολίτες αφορούσαν κυρίως νοσοφοβία, κρίσεις πανικού, κλειστοφοβία, προβλήματα σχέσεων αλλά και απορίες για πρακτικά ζητήματα συνταγογράφησης