Εικόνες ντροπής στο Πολυτεχνείο: Μεγάλες καταστροφές στο κτίριο Γκίνη
Εικόνες ντροπής και εγκατάλειψης στο εσωτερικό του κτιρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο.
Κλείσιμο