Θύελλα για τον Ποινικό Κώδικα – Ποιες ρυθμίσεις προκαλούν σάλο και ποιες είναι θετικές
Μια σειρά από ρυθμίσεις που χάνονται σε πλήθος άρθρων (πολλά εκ των οποίων είναι θετικά και οδηγούν στον εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης) χαρακτηρίζονται φωτογραφικά
Κλείσιμο