Μεγάλη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων – πιθανός «ρωσικός δάκτυλος» από πίσω;
Μια μεγάλη εξάρθρωση κυκλώματος λαθρεμπορίας τσιγάρων γεννά σοβαρά ερωτήματα για το ποιος μπορεί να είναι από πίσω. Οι ενδείξεις δείχνουν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Ρωσία αλλά και στην Ελλάδα.
Κλείσιμο