Και γιατί να μην φύγετε εσείς, κ. Γραμμένε της ΕΠΟ;
Γιατί δεν δίνετε τα οικονομικά στοιχεία της «νέας» ΕΠΟ, και κυρίως τον πίνακα της μισθοδοσίας; Επίσης, γιατί ψηφίζετε πάντα «λευκό» στη Super League;
Κλείσιμο