Άρση του απαγορευτικού απόπλου στην Κρήτη
Άρση του απαγορευτικού απόπλου για τα λιμάνια της Κρήτης.
Κλείσιμο