Στα 345,4 δισ. ευρώ αυξήθηκε το δημόσιο χρέος το α’ εξάμηνο
Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στο ποσό των 13,082 δισ. ευρώ έναντι 12,328 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου
Κλείσιμο