Έξοδος Δημήτρη Μάρη από το ΕΘΝΟΣ
Τα γεγονότα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το γεγονός ότι ο Ιβάν Σαββίδης καθίσταται πολιτικά τουλάχιστον persona non grata είχαν τον αντίκτυπό τους και στο χώρο των ΜΜΕ, με επιτάχυνση της ρήξης ανάμεσα στον Σαββίδη και τον Δημήτρη Μάρη.
Κλείσιμο