Ανακηρύχθηκε Μις Γαλλία 2018 η Μις Νορ-Πα-ντε-Καλέ, Μαεβά Κουκ
Ανακηρύχθηκε Μις Γαλλία 2018 η Μις Νορ-Πα-ντε-Καλέ, Μαεβά Κουκ παραλαμβάνοντας το στέμμα από την προκάτοχό της Αλισιά Ελίς.
Κλείσιμο