Ο Ιβάν Σαββίδης προσπαθεί να προσεταιριστεί τη νέα πολιτική κατάσταση
Αφού για χρόνια αποτέλεσε τον αγαπημένο ολιγάρχη του υποτίθεται «αντιολιγαρχικού» ΣΥΡΙΖΑ, ο Ιβάν Σαββίδης προσπαθεί να προσεταιριστεί τη νέα πολιτική κατάσταση.
Κλείσιμο