Μήπως κάνεις σενάρια με το μυαλό σου και αυτό σου δημιουργεί προβλήματα;
Σκέψεις και σενάρια που κάνουμε στο μυαλό μας και τα πιστεύουμε ως πραγματικά, πόσο κακό μας κάνουν και τι μπορούμε να κάνουμε;