Ο Τζανής του Νάμμος, υπουργός Οικονομικών
Ωδή στη Μύκονο. Ο Κώστας Καίσαρης, όπως κάθε χρόνο, γράφει γιά τη Μύκονο. Και βγάζει το καπέλο στις μαγκαδούρες που ξέρουνε να ψειρίζουνε τους μούλτιμιλιονέρ.
Κλείσιμο