Σαν σήμερα : Τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα
Τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 5 Δεκεμβρίου.