Καινοτομίες από τον ΕΣΑΚΕ
Μια σειρά καινοτόμων εκδηλώσεων και δράσεων σκοπεύει να βάλει στο πρόγραμμα ο ΕΣΑΚΕ προκειμένου να προσελκύσει ακόμα περισσότερους χορηγούς.