Σε κινητοποιήσεις οι νοσοκομειακοί γιατροί
Ζητούν τη επαναφορά των μισθών τους στα επίπεδα πριν από τις τις περικοπές και την καταβολή αναδρομικών από το 2012.
Κλείσιμο