Το ζευγάρωμα ωφελεί την υγεία
Σε αντίθεση με την αποχή, η υγιής σεξουαλική ζωή προσφέρει στον οργανισμό σημαντικά πλεονεκτήματα. Δείτε ποια είναι αυτά και... χρησιμοποιήστε τα σαν δικαιολογία.
Κλείσιμο