Ανοίγματα και φουρτούνες για τον Ιβάν Σαββίδη
Την ίδια στιγμή που ετοιμάζει νέα επιχειρηματικά ανοίγματα,  ο Ιβάν Σαββίδης καλείται να αντιμετωπίσει νέους μπελάδες σε άλλα μέτωπα.
Κλείσιμο