Δημοπρατεί το μετάλλιο του Ολυμπιονίκης της Αθήνας
Τα οικονομικά προβλήματα οδήγησαν τον Γκαλ Φριντμάν σε αυτή την επιλογή