Δες γιατί δεν θυμάσαι τα όνειρα σου
Γιατί δεν θυμόμαστε τι βλέπουμε στον ύπνο μας και γιατί αυτό είναι καλό.
Κλείσιμο