Τα όρια πρόκρισης για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Τα όρια πρόκρισης πρέπει να επιτευχθούν από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουλίου 2018.