Η ώρα του αποχαιρετισμού
Ο στρατός χτίζει γερές φιλίες, ακόμα κι αν κάποιοι φεύγουν νωρίς από τη μονάδα.
Κλείσιμο