Μία πεντάδα διαιτητές, εκτός πίνακα
Ο διαιτητής Φωτιάς και τέσσερις βοηθοί, μεταξύ των οποίων και ο διεθνής Κούλα Χασάν μένουν εκτός πίνακα.
Κλείσιμο