12 ύποπτοι φάκελοι σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας
Ο έλεγχος που έγινε στον φάκελο της Μυτιλήνης δείχνει ότι πρόκειται μάλλον για ερεθιστική ουσία κόλλας και ουσία που χρησιμοποιείται σε μελάνια εκτυπώσεως,
One Channel
Κλείσιμο