Οι καταλληλότερες για κολύμπι, παραλίες στην Αττική
Αυτές είναι οι καταλληλότερες παραλίες για κολύμπι στην Αττική, σύμφωνα με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών.
Κλείσιμο