Προσοχή στα χαρτονομίσματα 20 και 50 ευρώ
Χιλιάδες είναι τα πλαστά.
Κλείσιμο