Έρχεται το τέλος για τα πλαστικά καλαμάκια
Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών.
Κλείσιμο