Ο ταπεινωτικός πόλεμος του 1897: Όταν οι Τούρκοι έφθασαν μια ανάσα από την Αθήνα
Οι βασικότερες αιτίες για την εθνική ντροπή του 1897 ήταν ο λαϊκισμός και η έλλειψη διορατικότητας από την πολιτική τάξη και το απαράσκευο του ελληνικού στρατού.
Κλείσιμο