Υπόθεση C4i: Για κατάθεση καλούνται Μαρκογιαννάκης και Πολυδωρας
Δεν θα κληθεί ο Προκοπής Παυλόπουλος, λόγω του αξιώματος που κατέχει σήμερα.
Κλείσιμο