Το ερωτηματικό για Σανικίτζε
Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά σχετικά με τη συνεργασία των κίτρινων και του τεχνικού τους διευθυντή.
Κλείσιμο