Ένας αγώνας ιστιοπλοΐας για τα παιδιά
Ο ΝΟΠΦ κι ο ΣΕΟ συμπράττουν στο 3ο Κύπελλο Optimist και Τρόπαιο Ν. Σαρηκαβάζη (17-19 Νοεμβρίου) προς όφελος του "Χαμόγελου του Παιδιού".
Κλείσιμο