Αυτό δεν είναι εξυγίανση, σκάνδαλο είναι!
Κανονικά το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να φουλάρει με βενζίνη και το σκουτεράκι. Αν το αναζητήσει, ξέρει που θα το βρεί. Στην Τούμπα θα είναι!