Τα σενάρια για τη στρατιωτική θητεία
Στο σχέδιο περιλαμβάνεται - μεταξύ άλλων - η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης αλλά και η στρατιωτική θητεία.
Κλείσιμο