Θετικά η αγορά
Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία του ΣΕΑΑ, τον Νοέμβριο 2017 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών παρουσίασαν αύξηση +10,6%, ως προς τον Νοέμβριο 2016.
Κλείσιμο