Στην τέχνη όπως και στην κοινωνία πρόοδος σημαίνει επανάσταση
Ο Takis μας έδωσε ένα παράδειγμα για το πώς πρόοδος σημαίνει ρήξη και ανατροπή.
Κλείσιμο