Τρίτη 22 Ιανουαρίου ξεκινούν οι συναντήσεις κυβέρνησης- θεσμών
Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης.
Κλείσιμο