Σε οριακή κατάσταση πολλές κλινικές και τμήματα στο Θριάσιο
Οι εργαζόμενοι στο Θριάσιο εκφράζουν φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί για τους ίδιους και τους ασθενείς δεδομένης της επικείμενης λήξης των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών.
Κλείσιμο