9 Νοεμβρίου 1989: Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου
Σαν σήμερα έπεσε το Τείχος του Βερολίνου, που χώριζε τη Γερμανία σε Ανατολική και Δυτικη.
Κλείσιμο