Ο Μαρινάκης κατέθεσε αίτηση για νέα τηλεοπτική άδεια
Το αίτημα κατατέθηκε στο ΕΣΡ μαζί με την εγγυητική επιστολή των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ
Κλείσιμο