Υψηλό εμπόδιο για τον Μάρεϊ
Οι προτάσεις του Νίκου Καπίρη από το σημερινό κουπόνι.