Ο Τζον Μάλκοβιτς είναι ο νέος «Πάπας»
Ο Τζον Μάλκοβιτς εμφανίστηκε ως Πάπας στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Κλείσιμο