Βάρβογλης : «Γιατί πλησιάζει τόσο ο πλανήτης Άρης στη γη»
«Ο Άρης είναι ακριβώς απέναντι και η Γη είναι ανάμεσα στον Άρη και στον ήλιο», εξήγησε ο καθηγητής κύριος Βάρβογλης.
Κλείσιμο