Αυτοδιασύρονται
Τα μέλη της ΚΕΔ έδειξαν και σήμερα ότι είναι ακατάλληλα για να κατέχουν αυτή τη θέση.
Κλείσιμο