Βίκυ Λέανδρος : Ταξιτζής στη Γερμανία τη χρέωσε 1.022 ευρώ
Στη διαδρομή 575 χιλιομέτρων δεν την αναγνώρισε ενώ είναι πασίγνωστη στη χώρα.
Κλείσιμο